Beste leden,

Zoals we in onze vorige mail al hebben meegedeeld, houden wij de ontwikkelingen rond het coronavirus in relatie tot onze sport nauwgezet in de gaten.

Zoals jullie ongetwijfeld gisteren al gehoord hebben, maakte het kabinet onder meer bekend dat  de beperkingen, die tot 6 april golden, aangescherpt worden en nu tot 1 juni van kracht zijn.

Dat betekent dat al onze activiteiten opgeschort blijven tot 1 juni 2020.

Voor alle duidelijkheid, spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat niet door.

De clubkampioenschappen mix kunnen dus ook niet doorgaan

Zodra er meer duidelijkheid komt over de periode ná 1 juni houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris