Contributie

Het voordeel van niet aangesloten zijn bij de bond is dat onze contributie laag gehouden kan worden. De contributie bedraagt bij ons het volgende:

  • Seniorleden (vanaf 18 jaar) € 45,00 euro per kwartaal.
  • Juniorleden (vanaf 13 t/m 17 jaar) € 37,50 euro per kwartaal.
  • Jeugdleden (vanaf 7 t/m 12 jaar) € 30.00 euro per kwartaal.
  • Donateurs: 10,00 euro per kwartaal.

Automatische betaling dient u zelf door te geven aan uw bank. Ons IBAN nr. is: NL33RABO0307914321 t.n.v. BC WAMMES, Brugstaat 3, 4147AX Asperen. Daar er geen rekeningen verstuurd worden, dient een lid zelf zorg te dragen voor tijdige betaling, d.w.z. vóór het einde van het kwartaal. Indien het lidmaatschap in de loop van een kwartaal begint wordt dat kwartaal naar rato in rekening gebracht. De penningmeester stuurt daarvoor een afzonderlijke rekening. Gedurende de zomerstop dient de contributie doorbetaald te worden.