Om de onderlinge verhoudingen te waarborgen hebben we enkele gedragsregels afgesproken.

Deze gedragscode zijn vastgelegd in het document: Gedragscodes BC Wammes

Ook hebben we binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon. Voor verdere informatie en uitleg zie hierover het document Vertrouwenspersoon.