Het laatste nieuws:

19-09-2020

De Grote Clubactie is van start gegaan!!

Koop een lot en steun BC Wammes en wie weet win je de hoofdprijs!

Een lot kost €3,- waarvan € 2,40 naar de club gaat.

Als je online een lot koopt krijg je die per mail toegestuurd. (onze voorkeur)

Liever toch een contant lot, of via een eenmalige machtiging, stuur mij een mail of vraag ernaar in de sporthal.

Via onderstaande link kun je een lot kopen!

https://clubactie.nl/lot/badmintonclub-wammes/401670

29-08-2020

BC Wammestoernooi 2020 afgelast.

Tot onze spijt hebben we moeten besluiten ons toernooi dit jaar niet door te laten gaan.

Vanwege het coronavirus zijn er te veel onzekerheden omtrent omstandigheden en gezondheidsrisico’s om het spelen van een toernooi mogelijk te maken. Ondanks dat het spelen van badminton weer mogelijk is,  blijven er nog veel beperkingen van kracht in en rond de sporthal. Wij kunnen hierdoor geen veilige sportomgeving garanderen.

Helaas zullen we een jaartje moeten overslaan.

Volgend jaar hopen we er weer te zijn en jullie allemaal in goede gezondheid te mogen verwelkomen op ons toernooi.

De Toernooicommissie

28-08-2020

Beste leden,

De schoolvakanties zitten er bijna weer op.

De reeks “bonus” dinsdagavonden tijdens de zomerstop is geëindigd. Gisteren was in dat verband de laatste speel dinsdagavond.

Het kunnen doorspelen tijdens de zomerstop is mogelijk gemaakt dankzij het feit dat Sportstichting De Wiel de zaal ter beschikking stelde.

Daarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

Voor Wammes betekent dit dat het nieuwe seizoen 2020-2021 per 1 september a.s. van start gaat.

Vanaf die datum is spelen op de dinsdagavond en trainen/spelen op de donderdagavond weer mogelijk.

Laten we hopen dat de coronasituatie het moeten instellen van een speelstop niet nodig maakt.

Daaraan kunnen we zelf ook ons steentje bijdragen door de coronamaatregelen en de afspraken daarover, die in de zaal gelden, goed in acht te nemen.

Voor alle zekerheid vermeld ik die afspraken onderstaand nog even.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of diarree;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, of positief is getest op corona;
 • Was vóór vertrek thuis je handen:
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, m.u.v. personen tot 18 jaar;
 • Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Daarnaast hanteert Sporthal De Wiel nog een aantal specifieke maatregelen. Deze zijn:

 • Bij binnenkomst in de centrale hal moet je je handen ontsmetten met het daar aanwezige ontsmettingsmiddel;
 • De dubbele grijze hoofddeur naar de sporthal wordt uitsluitend gebruikt als uitgang; dit is ook op de deur aangegeven;
 • De andere grijze deuren worden uitsluitend gebruikt als ingang; dit is ook op de deuren aangegeven;
 • Per kleedkamer zijn maximaal 7 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de kleedkamer zijn dan geldt er geen maximum;
 • Per doucheruimte zijn maximaal 2 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de doucheruimte zijn dan geldt er geen maximum;
 • Vanwege het belang van luchtverversing is de luchtverversingsinstallatie op maximaal gezet; deze maakt daardoor iets meer geluid dan normaal gesproken;

Met vriendelijke groeten,

Andries Kölker

Secretaris B.C. Wammes

 

Oude berichten:

Beste leden,

Onze plannen, zoals meegedeeld is onze mail van 6 juni 2020 om ná 1 juli 2020 weer te starten met badmintonnen met toen als belangrijke voorwaarde dat ook in de zaal de 1,5 meter gerespecteerd moest  worden, zijn door de recent bekend geworden nieuwe verruiming achterhaald. Waar hebben we, als badmintonclub, vanaf 1 juli mee te maken:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport, dus ook voor badmintonnen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Wat betekent dit voor ons?

Per 1 juli gaan we weer beginnen. Zowel voor de jeugd (die wordt afzonderlijk geïnformeerd) als voor onze jr-  en sr-leden.

Wat gebeurt er op de dinsdagavond?

In de eerder genoemde mail van 6 juni hebben we gevraagd wie er belangstelling heeft om ná 1 juli op de dinsdagavond te komen spelen en ook gebruik te maken van de mogelijkheid in de vakantieperiode door te gaan.

Daarop is door een groot aantal leden positief gereageerd, ondanks het feit dat we toen uitgegaan zijn van het in hoofdzaak alleen maar kunnen spelen van singlepartijtjes.

Die beperking geldt nu gelukkig niet meer. We mogen nu ook dubbel- en mixpartijen spelen. Daardoor kunnen we meer leden is de zaal toelaten. Maar uiteraard wel met inachtneming van de 1,5 meter, behalve tijdens het oefenen en het spelen van partijtjes.

Gelet op de grote belangstelling gaan we ook in de zomervakantie door. Dus op iedere dinsdagavond van 7 juli tot en met 25 augustus kan er van 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur gebadmintond worden.

De eerste speelmogelijkheid is op 7 juli. Je bent dan weer van harte welkom.

Wat gebeurt er op de donderdag?

Tot het einde van ons speelseizoen hebben we nog 2 donderdagavonden namelijk 2 en 9 juli. Als we voldoende leden hebben die dan willen trainen is John bereid gevonden dat te gaan doen.

Daarom de vraag aan jullie; wie komt er daadwerkelijk op 2 en/of 9 juli? Wil je dat uiterlijk maandag 29 juni aan mij doorgeven? Dan is er nog tijd om dat te organiseren. Als er voldoende aanmeldingen zijn voor 2 en 9 juli laat ik dat woensdagavond 1 juli via de mail aan degenen die zich opgegeven hebben weten.

Ná 9 juli geldt voor het spelen op de donderdagavond de gebruikelijke zomerstop.

 

Bij alle corona verruimingen geldt dat die van kracht zijn zolang de situatie dat toelaat. Voor alle zekerheid hieronder nog de algemene regels waaraan iedereen zich moet houden.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of diarree;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, of positief is getest op corona;
 • Was vóór vertrek thuis je handen:
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, m.u.v. personen tot 18 jaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Daarnaast hanteert Sporthal De Wiel nog een aantal specifieke maatregelen. Deze zijn:

 • Bij binnenkomst in de centrale hal moet je je handen ontsmetten met het daar aanwezige ontsmettingsmiddel;
 • De dubbele grijze hoofddeur naar de sporthal wordt uitsluitend gebruikt als uitgang; dit is ook op de deur aangegeven;
 • De andere grijze deuren worden uitsluitend gebruikt als ingang; dit is ook op de deuren aangegeven;
 • Per kleedkamer zijn maximaal 7 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de kleedkamer zijn dan geldt er geen maximum;
 • Per doucheruimte zijn maximaal 2 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de doucheruimte zijn dan geldt er geen maximum;
 • Vanwege het belang van luchtverversing is de luchtverversingsinstallatie op maximaal gezet; deze maakt daardoor iets meer geluid dan normaal gesproken;

Alle bezoekers van de sporthal moeten door ons geregistreerd worden (alleen je voor- en achternaam worden genoteerd). Deze registratie wordt 3 weken bewaard en daarna vernietigd.

We hopen dat er ondanks alle maatregelen weer volop gebadmintond zal worden en niet in de laatste plaats dat het ook weer gezellig zal zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Andries Kölker, secretaris.

———————————————-

Beste leden,

Zoals we in onze vorige mail al hebben meegedeeld, houden wij de ontwikkelingen rond het coronavirus in relatie tot onze sport nauwgezet in de gaten.

Zoals jullie ongetwijfeld gisteren al gehoord hebben, maakte het kabinet onder meer bekend dat  de beperkingen, die tot 6 april golden, aangescherpt worden en nu tot 1 juni van kracht zijn.

Dat betekent dat al onze activiteiten opgeschort blijven tot 1 juni 2020.

Voor alle duidelijkheid, spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat niet door.

De clubkampioenschappen mix kunnen dus ook niet doorgaan

Zodra er meer duidelijkheid komt over de periode ná 1 juni houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris

====

Zoals jullie wellicht al gehoord hebben in de zojuist gehouden persconferentie van de regering, is onder meer besloten dat sportverenigingen moeten sluiten tot en met 6 april. Uiteraard conformeren we ons aan dat besluit. Dat betekent dat we vanaf nu al onze activiteiten opschorten tot en met 6 april.

Dus spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat niet door.

De clubkampioenschappen mix kunnen dus ook niet doorgaan.

Hoe de situatie ná 6 april zal worden is nu nog niet bekend.

Zodra daar duidelijkheid over komt zullen we jullie daarover informeren.

Namens het bestuur van B.C. Wammes, Andries Kölker, Secretaris

Jeug Oudertoernooi 2020Donderdag 6 februari stond het Jeugd-Oudertoernooi weer op het programma! De ouders en jeugdleden deden flink hun best en het was weer een gezellig toernooi.

 

BC Wammes wil graag nieuwe leden verwelkomen en start daarom in het nieuwe jaar een flyer actie.

De komende tijd wordt er door BC Wammes leden in het kader van de  ledenwerfactie geflyerd in o.a. Asperen, Heukelum, Acquoy en omstreken.

Heb je de flyer niet ontvangen, maar wil je toch gebruik maken van het aanbod om 4 keer gratis te komen badmintonnen dan kun je natuurlijk altijd een keer langs komen in Sporthal de Wiel aan de Leerdamseweg 39 in Asperen

Wij zorgen dat je dan ook een strippenkaart krijgt

 

Vorige week (7 januari 2020) werd ons traditionele champagnetoernooi weer gespeeld en hebben we samen geproost op het nieuwe jaar!

 

 

De grote clubactie weer een succes

 

 

Vakantie BC Wammes

BC Wammes koppeltoernooi 2019 op 6 oktober

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2019

Inloopspreekuur voor Fysio in sporthal De Wiel.

Flyeractie BC Wammes

Officiële opening nieuwe sportzaal Herwijnen

BC Wammes koppeltoernooi verplaatst naar 7 april 2019

BC Wammes leden welkom bij Annelie Versteegh

Spelen in de kerstvakantie 2018

Sinterklaastraining

Badmintonnen bij BC Wammes voor kinderen met beperking

Rivierenlandfondstoernooi 2018

Clubkampioenen dubbel 2018 bij BC Wammes….

Uitnodiging BC Wammes koppeltoernooi 2018 op 14 oktober.

Vakantie bij Wammes

American party 10juli

Spelen in meivakantie 2018

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2018

Waaljutten samen met CU Lingewaal/Geldermalsen

Winnaars clubkampioenschappen single 2017/2018