Aanmelden van het lidmaatschap, bij voorkeur door het invullen van onderstaand formulier. Natuurlijk mag je, je ook aanmelden op de speelavond bij de aanwezige baancommissaris/trainer hij/zij zullen je de benodigde informatie verstrekken.

BC Wammes heeft een vastgelegd beleid ten aanzien van persoonsgegevens. Dat beleid is vastgelegd in een document: AVG privacyverklaring. Als je lid wordt zal je gevraagd worden een zogenaamde toestemmingsverklaring af te geven. Die verklaring wordt afzonderlijk toegestuurd.

Aanmelden lidmaatschap middels het invullen van onderstaand formulier:

    Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

    Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangekruiste en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik heb het recht om op elk gewenst moment de vereniging te vragen welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt.