Aanmelden van het lidmaatschap kan op de speelavond bij aanwezige baancommissaris/trainer hij/zij zullen je de benodigde informatie verstrekken

BC Wammes heeft een vastgelegd beleid ten aanzien van persoonsgegevens. Dat beleid is vastgelegd in een document: AVG privacyverklaring. Als je lid wordt zal je gevraagd worden een zogenaamde toestemmingsverklaring af te geven. Die verklaring wordt afzonderlijk toegestuurd.

Aanmelden kan ook via email naar infobcwammes, met vermelding en toevoeging van

Inschrijfgegevens

Onderstaande gegevens vermelden in de email

Leden vanaf 13 jaar die op dinsdag willen spelen dienen een speelpasje te hebben. Stuur daarvoor een recente pasfoto mee.