Opzegging

Schriftelijk minstens één maand voor aanvang van het volgende kwartaal, met bijsluiten van uw fotopasje, naar de secretaris van onze vereniging.