De verruiming van de corona maatregelen die ingaan per 1 c.q. 3 maart ingaan hebben helaas voor ons als badmintonners geen gevolgen.

Alleen voor (jeugdige) beoefenaars van buitensporten is er wat verruiming.

Dat betekent voor ons dat de deuren van de sporthal tot die datum nog steeds gesloten blijven en wij dus niet kunnen badmintonnen.

Het is niet anders. Laten we hopen dat er ná 15 maart wél verruimingen mogelijk zijn die badmintonnen weer mogelijk maken.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

 

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris

 

==========Oude berichten Corona gerelateerd voor 2 februari 2021==========

In de zonet gegeven persconferentie van onze minister-president Rutte kondigde hij aan dat de huidige coronamaatregelen (in ieder geval die waar wij mee te maken hebben) verlengd worden tot en met 2 maart 2021.

Dat betekent dat de deuren van de sporthal tot die datum gesloten blijven en wij dus nog steeds niet kunnen badmintonnen.

Spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat tot en met 2 maart 2021niet door.

Laten we hopen dat er ná 2 maart weer wél de mogelijkheid tot badmintonnen komt.

Zodra daar duidelijkheid over komt zullen we jullie daarover informeren.

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris

 

Beste leden,

In de gisteren (12 januari 2021) gegeven persconferentie van onze minister-president Rutte kondigde hij aan dat de huidige coronamaatregelen verlengd worden tot en met 9 februari.

Dat betekent dat de deuren van de sporthal tot die datum gesloten blijven en wij dus niet kunnen badmintonnen.

Dus spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat tot en met 9 februari niet door.

Dit was al wel te verwachten, maar als het dan feitelijk meegedeeld wordt is het weer even slikken.

Hoe de situatie ná 9 februari zal worden is uiteraard nu nog niet bekend.

Zodra daar duidelijkheid over komt zullen we jullie daarover informeren.

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris

 

Beste leden,

Zoals jullie wellicht zelf al gehoord hebben in de zojuist gehouden toespraak van onze minister-president Rutte,

is onder meer besloten dat sportzalen met ingang van morgen hun deuren moeten sluiten.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 19 januari 2021.

Dat betekent dat we helaas vanaf nu al onze activiteiten moeten opschorten tot en met 19 januari 2021.

Dus spelen en/of trainen op de dinsdag- en donderdagavond gaat niet door.

Hoe de situatie ná 19 januari zal worden is nu nog niet bekend.

Zodra daar duidelijkheid over komt zullen we jullie daarover informeren.

Namens het bestuur van B.C. Wammes,

Andries Kölker, Secretaris

 

Beste leden,

In onze bericht van 5 november kondigden we aan dat de extra maatregelen die van kracht werden per 4 november voor ons geen gevolgen had.

Voor alle zekerheid tref je dit bericht onderstaand aan.

Nu die extra maatregelen per 18 november grotendeels worden ingetrokken betekent dit voor ons dat er uiteraard weer niets verandert.

We mogen, gelet op de coronamaatregelen die van kracht werden op 14 oktober, onder de gebruikelijke voorwaarden (zie ook het onderstaande bericht) slecht singelen. Het is niet anders.

Namens het bestuur,

Andries Kölker

Secretaris B.C. Wammes

 

Beste leden,

Op 4 november zijn de corona maatregelen aangescherpt.

Voor zover we nu uit de ons bekende informatie kunnen halen verandert er voor ons niets.

Te lezen valt dat de sportbeoefening voor onze sport onder dezelfde voorwaarden als vóór 4 november mogelijk blijft met dien verstande dat een groep niet groter mag zijn dan 2 personen.

Meerdere groepen mogen tegelijkertijd spelen/trainen als die maar de 1,5 meter in acht nemen.

In onze mail van 14 oktober hadden we al meegedeeld dat spelen alleen maar kan in singelpartijtjes en dat trainen ook kan met als uitgangspunt singelen.

Tot slot nog een mededeling van Petra (voorzitter en coördinator vrijwilligers)

Aan de baancommissarissen wordt gevraagd voorlopig gewoon volgens het rooster de netten te komen opzetten. Er hoeft niet te worden ingedeeld.

Tot nu toe is gebleken dat de aanwezige spelers dit onderling regelen op dinsdagavond. Houd hierbij wel de 1,5 meter in acht!

Mocht er iemand zijn die liever niet naar de sporthal komt, laat dat dan even aan Petra weten, zodat zij dit kan doorgeven aan degene die de sporthal opent die avond.

In dat geval doen wij een beroep op de leden, die komen spelen die betreffende avond, om behulpzaam te zijn bij het opzetten (en afbreken) van de netten.

Als er nadere informatie bekend wordt dan brengen we jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur,

Petra en Andries

Niet genoeg kan herhaald worden het grote belang van het in acht nemen van de voor ons specifieke en de algemene coronamaatregelen.

Ongetwijfeld bij jullie bekend maar toch nog maar een keer herhaald.

 • De kleedkamers en douches blijven dicht. In de hal is er wel één heren- en één damestoilet beschikbaar.
 • Kom omgekleed naar de sporthal.
 • In de gang naast de zaal zal er een, aangegeven, ruimte komen om straatschoeisel te plaatsen, waarna je binnen in de zaal je zaalschoenen kunt aantrekken.
 • In de hal zal ontsmettingsgel aanwezig zijn om je handen te ontsmetten vóórdat je de zaal betreedt en ná het verlaten van de zaal.
 • Draag een mondkapje in de hal en de gang.
 • In de zaal mogen geen toeschouwers zijn. Dus na- of bijpraten  moet buiten de zaal gebeuren, uiteraard weer met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Houd ook de 1,5 meter in de gaten als je in de zaal bent en niet speelt b.v. bij het wisselen van baan.
 • De mechanische ventilatie van de zaal zal, om een belangrijke goede ventilatie te waarborgen, op maximaal ingesteld worden.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, of diarree en laat je testen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.