Beste leden,

Onze plannen, zoals meegedeeld is onze mail van 6 juni 2020 om ná 1 juli 2020 weer te starten met badmintonnen met toen als belangrijke voorwaarde dat ook in de zaal de 1,5 meter gerespecteerd moest  worden, zijn door de recent bekend geworden nieuwe verruiming achterhaald. Waar hebben we, als badmintonclub, vanaf 1 juli mee te maken:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport, dus ook voor badmintonnen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Wat betekent dit voor ons?

Per 1 juli gaan we weer beginnen. Zowel voor de jeugd (die wordt afzonderlijk geïnformeerd) als voor onze jr-  en sr-leden.

Wat gebeurt er op de dinsdagavond?

In de eerder genoemde mail van 6 juni hebben we gevraagd wie er belangstelling heeft om ná 1 juli op de dinsdagavond te komen spelen en ook gebruik te maken van de mogelijkheid in de vakantieperiode door te gaan.

Daarop is door een groot aantal leden positief gereageerd, ondanks het feit dat we toen uitgegaan zijn van het in hoofdzaak alleen maar kunnen spelen van singlepartijtjes.

Die beperking geldt nu gelukkig niet meer. We mogen nu ook dubbel- en mixpartijen spelen. Daardoor kunnen we meer leden is de zaal toelaten. Maar uiteraard wel met inachtneming van de 1,5 meter, behalve tijdens het oefenen en het spelen van partijtjes.

Gelet op de grote belangstelling gaan we ook in de zomervakantie door. Dus op iedere dinsdagavond van 7 juli tot en met 25 augustus kan er van 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur gebadmintond worden.

De eerste speelmogelijkheid is op 7 juli. Je bent dan weer van harte welkom.

Wat gebeurt er op de donderdag?

Tot het einde van ons speelseizoen hebben we nog 2 donderdagavonden namelijk 2 en 9 juli. Als we voldoende leden hebben die dan willen trainen is John bereid gevonden dat te gaan doen.

Daarom de vraag aan jullie; wie komt er daadwerkelijk op 2 en/of 9 juli? Wil je dat uiterlijk maandag 29 juni aan mij doorgeven? Dan is er nog tijd om dat te organiseren. Als er voldoende aanmeldingen zijn voor 2 en 9 juli laat ik dat woensdagavond 1 juli via de mail aan degenen die zich opgegeven hebben weten.

Ná 9 juli geldt voor het spelen op de donderdagavond de gebruikelijke zomerstop.

 

Bij alle corona verruimingen geldt dat die van kracht zijn zolang de situatie dat toelaat. Voor alle zekerheid hieronder nog de algemene regels waaraan iedereen zich moet houden.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of diarree;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, of positief is getest op corona;
 • Was vóór vertrek thuis je handen:
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, m.u.v. personen tot 18 jaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Daarnaast hanteert Sporthal De Wiel nog een aantal specifieke maatregelen. Deze zijn:

 • Bij binnenkomst in de centrale hal moet je je handen ontsmetten met het daar aanwezige ontsmettingsmiddel;
 • De dubbele grijze hoofddeur naar de sporthal wordt uitsluitend gebruikt als uitgang; dit is ook op de deur aangegeven;
 • De andere grijze deuren worden uitsluitend gebruikt als ingang; dit is ook op de deuren aangegeven;
 • Per kleedkamer zijn maximaal 7 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de kleedkamer zijn dan geldt er geen maximum;
 • Per doucheruimte zijn maximaal 2 volwassen personen toegestaan. Als er alleen personen jonger dan 18 jaar in de doucheruimte zijn dan geldt er geen maximum;
 • Vanwege het belang van luchtverversing is de luchtverversingsinstallatie op maximaal gezet; deze maakt daardoor iets meer geluid dan normaal gesproken;

Alle bezoekers van de sporthal moeten door ons geregistreerd worden (alleen je voor- en achternaam worden genoteerd). Deze registratie wordt 3 weken bewaard en daarna vernietigd.

We hopen dat er ondanks alle maatregelen weer volop gebadmintond zal worden en niet in de laatste plaats dat het ook weer gezellig zal zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Andries Kölker, secretaris.