10 Juli hadden wij onze laatste speelavond in de vorm van een “American Party toernooi”.

Om in de agenda te noteren:

Op dinsdag 28 augustus begint het badmintonseizoen weer.

Rest mij jullie, namens het bestuur, een fijne vakantie toe te wensen.

Andrie Kölker