Beste leden en andere die BC Wammes een warm hart toedragen.

Het is weer zover, de aftrap van De Grote Clubactie is weer achter de rug, dus….
Indien je loten wilt kopen, kan dat uiteraard in de sporthal de Wiel, daar zal ik rondlopen met mijn
boekje maar nog veel gemakkelijker is bestellen via de mail.
Een kwestie van een mail sturen naar de penningmeester van BC Wammes en hierin vermelden:

Naam         :
Aantal loten:
Betaling via de rekening: reknr……….
of
Contant betalen

Bij betaling via de rekening zal het bedrag van € 3,00 per lot in november worden
afgeschreven. Op het dagafschrift staat dan het lotnummer(s) vermeld.
Bij contante betaling ontvang je het lot (loten) in november en deze hoeven pas betaald te worden bij afgifte.

Uiteraard hopen wij weer op een goede steun.

Groetjes
Nel
BC Wammes